Privacy pagina

Hier vind u de informatie die ik gebruik in mijn administratie aangaan de wet op de privacy A.V.G.

 • Ik (Theo Dijkstra) bewaar diverse gegevens over mijn cliënten zodat ik met deze informatie een voor mij zo helder mogelijk beeld heb over de klachten die spelen bij een cliënt. Hiervoor sla ik diverse gegevens op. hieronder vind u een opsomming van deze gegevens. U heeft het recht deze gegevens ten alle tijde in te zien, of een verzoek te doen deze te verwijderen.
 • Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer (evt. e-mail adres voor digitaal toesturen factuur)
 • Geboorte datum
 • Klachten
 • Huisarts / specialist
 • Medicijngebruik
 • Overige  behandelingen.

Een voorbeeld van een vragenlijst die ik invul bij het eerste consult vind u hier onder. Bij het eerste consult wordt deze vragenlijst samen u ingevuld en zal ik u vragen een handtekening te zetten onder deze vragenlijst zodat u akkoord bent met de ingevulde gegevens. Dit formulier is tevens de behandelovereenkomst.

Door het zetten van uw handtekening geeft u aan dat u (evt. ouders of voogd) dat deze vrijelijk en niet onder dwang is gezet.

vragenlijst  Theo Dijkstra

 • Deze vragenlijst wordt alleen op papier ingevuld en niet ingescand of op een andere wijze gedigitaliseerd. Deze wordt niet digitaal opgeslagen maar worden bewaard in een kast die afsluitbaar is.
 • Mocht u een factuur nodig hebben worden uw gegevens ingevoerd in een administratie programma (snelstart) welke op 1 pc is geïnstalleerd en alleen toegankelijk is vanaf de computer die in de praktijk staat. Dit programma is beveiligd met een wachtwoord. Voor digitale toezending is uw e-mail adres noodzakelijk.
 • De pc wordt alleen door mij gebruikt en voorzien van een up-to-date virusscanner is beveiligd met een wachtwoord bij zowel het opstarten als bij het uit de stand-by stand halen.
 • Alle informatie die ik bewaar over mijn cliënten zowel analoog of digitaal  zullen nooit met een andere partijen worden gedeeld.
 • De gegevens betreffende de cliënten en situaties kunnen geanonimiseerd in intervisie groepen worden besproken teneinde tot een zo effectief mogelijke behandelvorm of plan te komen.
 • De site www.bewust-gezonder.nl vraagt niet om cookies er worden geen gegevens van u opgeslagen.
 • Op de site zit een link naar mijn Facebook pagina. Ik heb geen invloed en zicht op welke gegevens Facebook verzameld.  Voor gegevens hiervan verwijs ik naar het privacy beleid van Facebook.
Bewust-gezonder.nl

De weergave is te klein om de site te tonen. Bekijk deze website a.u.b. op een ander apparaat.
Contact

  De Triemen 1
  9296 MB Triemen
 Whatsapp
 06-505 889 81