Praktijk info

Consult
Het eerste consult duurt meestal 1,5 uur. Deze tijd is nodig om een goed beeld te krijgen van iemand en te kijken wat de klachten zijn. Voor de behandeling is de mens achter de cliënt voor mij belangrijk. Wie hij / zij is wat iemand doet en hoe iemand met bepaalde dingen omgaat. Zijn er terugkerende klachten dan heeft dit vaak met patronen van denken of doen te maken.

Elk volgend gesprek geeft steeds meer inzicht in jezelf. Het wordt een stukje bewustwording en is daardoor al helend. Op deze manier krijgt iemand stukje bij beetje inzicht in zijn of haar klachten en hoe deze op te lossen. Een vervolg consult duurt vaak een uur.

Tarieven
Eerste consult:  € 90,- (ca. 1.5 uur)
Vervolg consult: € 60,- (ca. 1 uur)

Of zoveel korter of langer afhankelijk van de duur van het consult.

Vrijblijvende afspraak
Als je twijfelt of deze aanpak iets voor je is dan is er een mogelijkheid om een afspraak te maken voor een intake gesprek. Hierin kijken we in de eerste plaats als het “klikt”. Je moet elkaar goed kunnen begrijpen om iets voor elkaar te kunnen betekenen. We bespreken wat jou vragen zijn en wat ik daarin voor je kan betekenen. Je krijgt een eerlijk antwoord van mij wat ik denk dat de mogelijkheden zijn om jou te kunnen helpen.

Vergoedingen zorgverzekeraar
Mijn behandelingen niet vergoed door de zorgverzekeraar.

KVK nummer praktijk is 01153596

Informatie verstrekking Wkkgz voor cliënten:
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.


Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze/ mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons/ mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 1-1 2017 is onze/ mijn praktijk bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.
Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil.


Contact

Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden vindt u op mijn website. (link)
De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. (link)

Bewust-gezonder.nl

De weergave is te klein om de site te tonen. Bekijk deze website a.u.b. op een ander apparaat.
Contact

  De Triemen 1
  9296 MB Triemen
 Whatsapp
 06-505 889 81